انواع حلال های شیمیایی

انواع حلال های شیمیایی با خلوص بالا و تضمین کیفیت در مقادیر گوناگون آماده عرضه می باشد

 

هیدروکلریک اسید
هیدروکلریک اسید
استون کمهو هند
متانول صنعتی بدون بو
بوتیل استات
ایزوپروپیل الکل
منو پروپیلن گلیکول
پارافین
اتیل استات
اتانول