ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی

فروشگاه امین شیمی آماده دریافت سفارش و تعمیر ظروف شیشه ای آزمایشگاهی در حجم و اندازه های مختلف و همچنین فروش لوازم آزمایشگاهی می باشد