مواد دارویی

انواع مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع دارویی و داروسازی با کیفیت درجه 1 موجود می باشد
دی مانیتول دارویی
HPMC هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
PVP K30
استئارات منیزیم
اسید سالیسیلیک
اوژنول
آویسل
ایزوپروپیل میرستات IPM
بنزیل بنزوات
دپانتنول- ویتامین B5