مواد غذایی و خوراکی

امین شیمی آماده عرضه انواع مواد شیمیایی صنایع خوراکی به صنایع و آزمایشگاه ها می باشد

   
مواد صنایع غذایی
شیر خشک(پودر شیر)
نشاسته ذرت
جوش شیرین
جوهر لیمو (اسید سیتریک)
CMC (کربوکسی متیل سلولز)
سدیم ساخارین
دی کلسیم فسفات
دی مانیتول خوراکی
کافور خوراکی
منتول
آویسل
GMS-40
دپانتنول- ویتامین B5